Kwaliteit ondergeschikt aanbestedingen catering

In nog geen kwart van de gevallen is herleidbaar vast te stellen dat kwaliteit in de aanbesteding van catering een doorslaggevende rol speelt.

Kosten werkplek onder 9.000 euro

De facilitaire kosten per werkplek komen voor het eerst uit onder de 9.000 euro.

Hoe ziet een werkdag in 2030 eruit?

Twee derde van de Nederlandse werknemers verwacht dat de werkdag er in 2030 totaal anders uitziet.

Medewerkers beoordelen u met 7,2

Medewerkers van kantoor-, zorg- en onderwijsorganisaties beoordelen facilitaire services met een gemiddelde van 7,2.

HR moet aan tafel bij inkoop facilitaire diensten

In bedrijven wordt bij de inkoop van facilitaire diensten te veel naar besparen op kosten en te weinig naar toevoegen van waarde gekeken.
1
2
3
4
5

Actueel

 • Nieuws

  Spies: 'Renovatie Binnenhof vraagt om draagvlak parlement'

  Een renovatie van het Binnenhof is noodzakelijk; hier zijn bewoners van gebouwen op het Binnenhof het over eens. Tegelijkertijd moet het parlement ongestoord kunnen blijven vergaderen, wat om draagvlak vraagt voor het maken van keuzes in de omvang en duur van de werkzaamheden. Dit staat in een persoonlijk advies dat oud-minister Liesbeth Spies maandag 6 juli aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft aangeboden.

  6 juli 2015
 • Nieuws

  Omgevingswet aangenomen met ruime meerderheid kamer

  Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft woensdag 1 juli ingestemd met de Omgevingswet. Deze wet zet een streep door complexe, langdurige en versnipperde regelgeving. Minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures zijn enkele voordelen van de wet.

  6 juli 2015
 • Opinie

  Gebrek in koffieautomaat voor rekening van exploitant?

  Er ontstaat brand. Bepaalde deskundigenonderzoeken tonen aan dat de brand ontstaan is door een gebrek in de koffieautomaat. Kan in dat geval de bedrijfsmatige eigenaar/exploitant van de (niet door hemzelf geproduceerde) koffieautomaat aansprakelijk zijn voor de geleden schade? Zelfs als hij het gebrek niet kende en ook niet behoorde te kennen? De rechtbank Oost-Brabant oordeelde onlangs dat dit het geval kan zijn.
 • Nieuws

  Grenzen catering en horeca vervagen: 3 trends

  Door Het Nieuwe Werken, hostmanship en beleving zijn niet alleen de ambities rondom cateringfaciliteiten aan verandering onderhevig, ook de grenzen tussen catering en horeca vervagen in toenemende mate. Wat betekenen deze trends precies voor de facilitaire invulling van catering?

  1 juli 2015
  Door: 
  Redactie FMM
 • Nieuws

  Schoonmaker Asito werft 1000 mensen met grote afstand tot arbeidsmarkt

  Schoonmaakbedrijf Asito biedt de komende jaren werk aan duizend mensen met een arbeidsbeperking en/of grote afstand tot de arbeidsmarkt. De op één na grootste schoonmaker van Nederland legt deze doelstelling vast in een Charter Diversiteit op donderdag 2 juli. Dit gebeurt bij de Stichting van de Arbeid in Den Haag, samen met zo’n twintig andere bedrijven, organisaties en gemeenten. 

  1 juli 2015
 • Nieuws

  ‘Games zijn veel effectiever dan andere trainingsmethoden’

  Games zijn een geweldig middel om een gedragsverandering te realiseren bij je medewerkers, vindt Bart Hufen. En hij praat uit ervaring. Met succes ondersteunde zijn bedrijf grote trajecten bij onder meer Ziggo, ABN Amro en Fontys Hogescholen.

  1 juli 2015
  Door: 
  Peter Runhaar
 • Opinie

  Het Regiebureau

  De Rouw en Verhoef stellen in hun boek vast dat veel organisaties streven naar verzakelijking van de relatie tussen opdrachtgever en dienstverlener. Dit vertaalt zich vervolgens in de behoefte aan een onderdeel, een centraal punt in de organisatie, waarin rollen worden belegd die samenhangen met het voeren van regie over de op afstand geplaatste diensten. Zo’n centraal punt noemen de auteurs Het Regiebureau; elke organisatie gebruikt hiervoor overigens een eigen benaming.
  1 juli 2015
 • Nieuws

  Hoe beschermt u uw werknemers tegen de hitte?

  Op dinsdag 30 juni trad het Nationale Hitteplan in werking om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen, zoals ouderen en chronisch zieken, te beperken. De hitte kan echter ook van invloed zijn op de werkvloer: stress op het werk vanwege de warmte kan de productiviteit zelfs met dertig tot vijftig procent verminderen.

 • Achtergrond

  Business case: ‘Maak het kantoor van de medewerker’

  Het is een hot item: de werkomgeving inzetten om productievere, gezondere en gelukkigere medewerkers te krijgen. En waar deze aanpak bij sommige bedrijven nog in de kinderschoenen staat, zijn andere hierin al vergevorderd. Zoals elektronicabedrijf Plantronics, dat hier al tien jaar op inzet.
 • Nieuws

  Tot welke temperatuur is het nog verantwoord om te werken?

  Het kwik stijgt deze week naar zomerse tot tropische waarden van 25 tot 36 graden is de verwachting. Bij welke temperatuur is het nog verantwoord te werken? In het Arbobesluit staat dat de temperatuur op uw werk niet nadelig mag zijn voor de gezondheid. Een precieze temperatuur is niet vermeld. De werkgever moet wel maatregelen nemen om gezondheidsklachten te voorkomen.

Partners