Wat u van start-ups kunt leren

Bedrijven investeren in toenemende mate in veelbelovende start-ups. Wat betekent de opkomst van 'game changers' voor uw werk en wat kunt u van start-ups leren?

Catering: inbesteden of uitbesteden?

Om verrassingen in een later traject te voorkomen, is het vroegtijdig bespreken van dit vraagstuk in de eigen organisatie van groot belang.

Verzet tegen aannemen schoonmakers door overheid

De Nederlandse schoonmaakbranche komt in het geweer tegen de poging van de Rijksoverheid om externe schoonmakers in te lijven als ambtenaar.

Flexibel werken vereist getrainde managers

Flexibel werken wordt wereldwijd omarmd, maar managers hebben wel een training nodig om hun team op afstand te kunnen begeleiden.

Betere aanbesteding zorgt voor lagere lasten

De toepassing van de nieuwe Aanbestedingswet heeft geleid tot een verlaging van de lastendruk voor ondernemers en overheden.
1
2
3
4
5

Actueel

Partners