Logo

Privacy en Cookie Statement

Inleiding

Dit is een website van WEKA Business Media B.V. (hierna WEKA). WEKA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en producten en diensten en is bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) aangemeld voor de verwerking van gegevens in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). WEKA draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door de websites van WEKA te gebruiken en in een aantal gevallen uw persoonsgegevens op te geven gaat u er mee akkoord dat WEKA uw gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruikt. 

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert op een website van WEKA, (al dan niet gratis) producten of diensten bestelt, zich inschrijft voor een opleiding of evenement, documenten downloadt of wanneer u informatie aanvraagt, verstrekt u persoonsgegevens aan WEKA. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in een gegevensbestand dat beschikbaar is voor WEKA om uw registratie, aanvraag of bestelling te verwerken. Daarnaast kan WEKA uw gegevens gebruiken om u te informeren over relevante producten en diensten van WEKA. Ook kunnen uw gegevens worden geanalyseerd om websites, informatie, documenten en producten en diensten zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen.

Op de websites van WEKA kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt WEKA geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

WEKA verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Deelnemers aan blogs en personen die reacties geven op content die op de websites van WEKA is gepubliceerd, geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

De aard van enkele van onze diensten vereist het doorgeven van uw gegevens aan derde partijen. Dit is in het bijzonder van toepassing wanneer u documenten en/of video’s download, of als u zich inschrijft voor informatie of congressen en seminars via websites van WEKA. Wanneer u een document downloadt, geeft u deze toestemming en kunt u door een derde partij (meestal de intellectuele eigenaar van het kennisdocument of de sponsor van het congres) worden benaderd. WEKA gaat hier uiteraard zorgvuldig mee om.

Cookies en fingerprints

De websites van WEKA maken gebruik van cookies en/of fingerprints. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Fingerprints onthouden de instellingen van een pc in een code. Deze worden gebruikt voor het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website, het analyseren van het gebruik van de websites om deze daarmee te kunnen verbeteren, het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken, het vertonen van relevante advertenties en voor het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw browser). U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Wijzigingen

WEKA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleert u daarom regelmatig dit privacy en cookie statement. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden in december 2016.