Logo

Guus Klamerek

Pasfoto
Functie:Concept Development Manager
Organisatie:Saint-Gobain Ecophon
Guus Klamerek is sinds acht jaar werkzaam bij Saint-Gobain Ecophon. Zijn expertise ligt bij het binnenmilieu in scholen en dan met name bij het thema akoestiek en de invloed hiervan op leerlingen en leraren. Guus heeft zitting in diverse werkgroepen rondom akoestiek in scholen en sporthallen. Vanuit de werkgroep akoestiek in scholen is recent het PvE Frisse Scholen, deel akoestiek aangescherpt. Hij volgt de nationale en internationale ontwikkelingen, trends en onderzoeken mbt onderwijs en onderwijsgebouwen op de voet. Ecophon is ondersteuningspartner van Ruimte OK en partner van het Future Classroom Lab in Brussel.

Bijdragen