Logo
  • Nieuws
  • 17 mei 2017
  • Bron: PIANOo

Europese aanbestedingen per 1 juli verplicht digitaal

Aanbestedende diensten moeten per 1 juli 2017 hun Europese aanbestedingen verplicht digitaal uitvoeren en geven aan daar ook aan te gaan voldoen. Een deel van hen kiest ervoor dit ook alleen voor de Europese aanbestedingen te doen. Dat beeld komt naar voren uit het onderzoek dat PIANOo onlangs uitvoerde onder 'niet-digitale' aanbestedende diensten.

Beeld Europese aanbestedingen per 1 juli verplicht digitaal

PIANOo schreef 200 aanbestedende diensten aan die in 2015 en 2016 wel een aanbesteding aankondigden via TenderNed, maar deze nog niet digitaal uitvoerden. Het betreft vooral aanbestedende diensten met weinig Europese aanbestedingen (1-3 per jaar), zo blijkt uit het onderzoek. Een deel daarvan is aangesloten bij een inkoopsamenwerking of laat de aanbestedingen uitvoeren door een externe adviseur. 20% van de aangeschreven aanbestedende diensten vulde de vragenlijst in.

Alle respondenten geven aan per 1 juli 2017 aan de verplichting te gaan voldoen. Een deel geeft aan uitsluitend haar Europese aanbestedingen via een systeem te laten verlopen en niet de nationale openbare en onderhandse aanbestedingen. Hoewel de aanbestedende diensten aangeven op de hoogte te zijn van de verplichting, blijkt er wel onduidelijkheid over de reikwijdte van de verplichting. Ongeveer 17% wist bijvoorbeeld niet dat de verplichting alleen geldt voor Europese aanbestedingen. Ook de eventuele communicatie tijdens de beoordelingsfase valt buiten de verplichting. Denk hierbij aan presentaties en interviews.

Aan de slag met elektronisch aanbesteden

Bij elektronisch aanbesteden (e-aanbesteden) verloopt de gehele aanbestedingsprocedure digitaal. Het begint met het aanmaken van een elektronisch of digitaal aanbestedingsdossier. Daarin worden de volgende vragen beantwoord:

  • Wie is de opdrachtgever?
  • Wat is de opdracht?
  • Waaraan moeten inschrijvende ondernemingen voldoen?
  • Wat zijn de gunningscriteria?
  • Welke termijnen zijn van toepassing?

Vanuit het dossier worden (voor)aankondigingen en eventueel rectificaties gepubliceerd. Ondernemingen kunnen elektronisch inschrijven en documenten toevoegen. Door het digitale karakter van de inschrijving kunnen aanbestedende diensten eenvoudig de eisen en criteria beoordelen en de opdracht aan de winnende ondernemer gunnen. Tot slot wordt de aankondiging van een gegunde opdracht gepubliceerd. Het dossier is compleet en kan gearchiveerd worden.

Vrije keuze systeem

Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelde TenderNed: een volledig elektronisch aanbestedingssysteem voor alle aanbestedende diensten en ondernemingen in Nederland. Dit systeem is zodanig ingericht dat het kan functioneren als basissysteem voor elektronisch aanbesteden. Voor alle openbare aanbestedingen geldt dat de aankondigingen op TenderNed moeten worden gepubliceerd (deze verplichting geldt sinds 1 april 2013).

Voor de verplichting tot volledig elektronisch aanbesteden per 1 juli 2017 zijn aanbestedende diensten vrij om te kiezen met welk aanbestedingssysteem zij dit doen. De meeste van deze systemen hebben voor het publiceren van de aankondigingen een koppeling met TenderNed, zodat automatisch wordt voldaan aan de publicatieplicht op TenderNed.

Producttips