'HRM als geweten van FM'

Met de opkomst van Het Nieuwe Werken is veel veranderd. Waar begint FM en houdt HRM op? En andersom?

HNW nauwelijks effect op belangrijke kpi's

Het Nieuwe Werken blijkt minder invloed te hebben op de taakprestatie, aantrekkelijk werkgeverschap en kennisdeling dan werd gedacht.

Hoppen en shoppen bij pps-projecten

De combinaties rond publiek-private samenwerkingsprojecten bestaan niet meer uit vaste koppels zoals in het verleden vaak wel het geval was.

Toch verlenging laag tarief renovatie

Kabinet en oppositie hebben afgesproken dat het lage btw-tarief van 6 procent wordt verlengd tot 1 juli 2015.
1
2
3
4

Actueel

Partners