Documentbeheer sluitpost bij Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken en de toenemende behoefte van organisaties aan flexibele werkplekken hebben de afgelopen tijd grote invloed gehad op documentstromen.

Hoe effectief is werken op afstand?

Plaats- en tijdonafhankelijk werken komt de betrokkenheid bij de organisatie niet altijd ten goede.

Facilitaire diensten moeten innoveren

De omzet in facilitaire diensten stagneert al jaren. Innovatie moet dit ombuigen.

Slechte klantenservice bron van ergernis

Een probleem aan meerdere medewerkers van de klantenservice uit moeten leggen, dat is de grootste irritatie bij klanten.
1
2
3
4

Actueel

 • Nieuws
  0

  Schoonmaakstaking een week lang doorgetrokken

  0

  Tijdens de landelijke schoonmaakstaking bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag, is besloten de hele week door te staken. Schoonmakers voeren al maanden actie om doorbetaald te worden bij ziekte. Dat meldt FNV schoonmaak.

  23 april 2014
  Door: 
  Antoine Hoop
 • Nieuws
  0

  OSB doet voorstel schoonmaak cao

  0

  De werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche (OSB) hebben in de onderhandelingen voor een nieuwe schoonmaak CAO een aantal voorstellen gedaan. Zij zeggen hiermee tegemoet te komen aan de eisen van de vakbonden. Dal meldt OSB in een persbericht.

  23 april 2014
  Door: 
  Antoine Hoop
 • Nieuws
  0

  Documentbeheer sluitpost bij flexibilisering werkplekken

  0

  Het Nieuwe Werken en de toenemende behoefte van organisaties aan flexibele werkplekken hebben de afgelopen tijd grote invloed gehad op documentstromen in kantooromgevingen. Dit was de aanleiding voor FMM om in samenwerking met Iron Mountain een onderzoek te houden naar de gevolgen van deze ontwikkelingen voor documentstromen. Conclusie: Flexibele werkplekken zijn gebaat bij een stevig informatiebeheerbeleid, waarbij documentbeheer, toegankelijkheid en veiligheid van informatie centraal staan.

  22 april 2014
  Door: 
  Peter van den Hout
 • Opinie
  0

  Contract compliance: Hoe goed doen we het zelf?

  0
  In een eerdere column (zie FMM, september 2013) schreef ik al het over het belang van contract management. Als ik het aantal seminars, workshops en opleidingen bekijk dat er rondom dit onderwerp momenteel te volgen is, dan zijn we er als ‘business’ en Inkoop volgens mij wel van overtuigd dat we daar iets mee moeten. Dat is prima!
  22 april 2014
 • Nieuws
  0

  Machtigingswet ingezet om onderhoud door VvE’s af te dwingen

  0

  De rechter verplicht voor het eerst een Vereniging van Eigenaren (VvE) die slecht functioneert bijeen te komen. Dit is het gevolg van de nieuwe Machtigingswet die vorig jaar van kracht is geworden. Deze wet wordt ingezet als extra middel om goed onderhoud af te dwingen, door gemeenten de mogelijkheid te geven bij de kantonrechter een verzoekschrift in te dienen.

  22 april 2014
  Door: 
  Antoine Hoop
 • Nieuws
  0

  Schoonmaakstaking hoofdkantoor Shell in Den Haag

  0

  Schoonmakers organiseren vandaag een landelijke stakingsdag bij het hoofdkantoor van Koninklijke Shell in Den Haag. Een deel van hen zal met koningin Maxima in gesprek gaan over het belang van het beheersen van de Nederlandse taal. Centraal aan het voeren van de actie staat doorbetaling van schoonmaakmedewerkers bij ziekte.

  22 april 2014
  Door: 
  Antoine Hoop
 • Nieuws
  0

  Normontwerp NEN 2991 (asbest) wordt herzien

  0

  Het normontwerp voor risico beoordeling van asbest in gebouwen is onlangs gepubliceerd voor commentaar. NEN 2991 beschrijft onder andere de bepaling van asbestconcentraties als onderdeel van de risicobeoordeling in en rondom gebouwen en constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

  22 april 2014
  Door: 
  Antoine Hoop
 • Nieuws
  0

  Kantorenleegstand weggedefinieerd

  0

  ‘Een pand dat niet meer als kantoor wordt aangeboden kan geen deel meer uitmaken van de leegstand en daarmee ook niet van de kantorenvoorraad. Kantoorruimte die niet (langer) is opgenomen in het aanbodvolume is derhalve in mindering gebracht op de voorraad. Voor een deel gaat het om panden die zijn getransformeerd naar een andere functie, voor een deel om panden waarvoor de toekomstige bestemming nog onduidelijk is.’

  18 april 2014
  Door: 
  Antoine Hoop
 • Nieuws

  Open kantooromgeving zorgt voor meer ziektedagen onder werknemers

  0

  Het Nieuwe Werken heeft als gevolg dat werknemers steeds vaker een werkplek delen. Dat bevordert verspreiding van bacteriën. Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers die werkzaam zijn in een open kantooromgeving 63 procent meer ziektedagen kennen dan hun collega’s met een eigen kantoor.

  18 april 2014
  Door: 
  Antoine Hoop
 • Nieuws
  0

  Tijdelijke btw-regeling zorgt voor banenbehoud bouwsector

  0

  De tijdelijke btw-verlaging op arbeid heeft als gevolg dat bijna 200.000 banen zijn behouden in de  gehele bouw-, installatie en groenvoorzieningsector. Dat blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy, onder 952 directeuren van bouwgerelateerde bedrijven en 6.000 consumenten.

  18 april 2014
  Door: 
  Antoine Hoop

Partners